Հայկական խոտաբույսերի մասին գիրք

2017թ-ի հունիս ամսին լույս տեսավ Ritea ընկերության հիմադիր Ռիտա Մարտիրոսյանի հեղինակած գիրքը հայկական խոտաբույսերի մասին: Գրքում մանրամասն ներկայացված է տեղեկատվություն Հայաստանում աճող վայրի բույսերի տեսակների, բուժական հատկությունների, կիրառման առանձնահատկությունների, հավաքման ժամանակահատվածի և մեթոդների վերաբերյալ: Գրքի հիման վրա էլ Հայաստանի տարբեր լեռնային գոտիներում բույսերի վայրի հավաք իրականացնող ֆերմերներ վերապատրաստվեցին և հայկական խոտաբույսերի վերաբերյալ իրենց ունեցած գիտելիքներն էլ ավելի հարստացրին:

Հետաքրքիր է